הקודם
הבא

בחוג לפיזיקה חוקרים שאלות בסיסיות במבנה היקום והתנהגותו. מחקר בחוג מתקיים מהסקלות הגדולות של אסטרופיזיקה של גלקסיות וחורים שחורים דרך פיזיקה של מערכות ביולוגיות וחומר רך, פיזיקה קוואנטית של אטומים וחלקיקים, ועד לתורת השדות הקוואנטית ותורת המיתרים. חברי החוג משתייכים גם למרכז מחקר בביופיזיקה וביולוגיה כמותית ולמרכז מחקר אינטרדציפלינארי במדעי הנתונים.

חדשות וארועים

Postdoctoral Position in Black Hole Astrophysics

Postdoctoral Fellowship in Black Hole Astrophysics. The Department of Physics at the University of Haifa (UoH) invites applications for a postdoctoral position in black hole astrophysics. Applications

מחקר באור הזרקורים

ממעבדת מוסל: הביופיזיקה של גלי קול בממברנות שומניות

במאמר זה אנו סוקרים עבודות מחקר ניסיוניות ותיאורטיות שנעשו לאחרונה על גלי קול שמתפשטים בקרומים שומניים ושימושים אפשריים לתופעה במערכות ביולוגיות. במקביל לשינויים המכאנים בצפיפות ולחץ, התפשטות גל קול בקרום השומני מלווה בשינויים חשמליים כימיים ותרמיים, וגלים אלו משפיעים על מולקולות מים, יונים, ופולימרים שנמצאים בתווך הסמוך לקרום. בפרט אנו מתמקדים במאמר בגלי קול שגורמים לשינוי פאזה הפיך ומקומי שמוביל להופעת תכונות לא-ליניאריות מיוחדות, כגון תגובה סיגמואידית לאמפליטודת הגירוי והכחדה של גלים כתוצאה מהתנגשות ביניהם. לאורך המאמר אנו מתארים קווי דמיון רבים בין אותם גלי קול לא-ליניארים ופוטנציאלי פעולה שמתפשטים לאורך קרום התא בתאים חיים. אותות אלו מהווים חלק בסיסי בקביעת ההתנהגות של אורגניזמים רבים. כמובן שקרומים שומניים בתאים הם יותר מסובכים מקרום תא סינטטי, שטוח, והומוגני. למרות זאת, ייתכן שתכונות רבות של האותות שנוצרים על גביהם מקורם מאותם עקרונות פיזיקלים בסיסיים, דבר שיכול להסביר תופעות שלא הובנו עד כה בתא החי ולהציע ניבויים לניסויים חדשים. מידע נוסף ניתן למצוא בקישור.