דרווין הסביר את האבולוציה באמצעות עקרון הברירה הטבעית: כל יצור חי לפי חוק הג'ונגל, נאבק נגד המתחרים כדי לשרוד ולהעביר את הגנים שלו לדור הבא. אלטרואיזם, אם כן, הוא פרדוקס. כיצד התפתחו עזרה הדדית, שיתוף פעולה, וחברתיות? דרווין הבין את האתגר הזה והקדיש פרק בסיפרו לדיון בבעיה וחיפוש פתרון לפרדוקס. זוהי תחילתו של מסע שדרווין יוצא אליו במאה ה 19 בעזרתן של חיות מפתיעות – מינים שונים של נמלים בדרום אנגליה. כיום, מהפכת הגנומיקה מאפשרת למצוא את התשובה לפרדוקס בגנים של נמלים וחרקים חברתיים נוספים.