ברכות לזוכה במענק מחקר.

ברכות לד״ר דין כרמי על זכייתו במענק מחקר אישי של הקרן הלאומית למדע