יהושוע פיינברג

פרופסור לפיזיקה

החוג לפיזיקה ומרכז המחקר לפיזיקה תיאורטית ואסטרופיזיקה

אוניברסיטת חיפה, ישראל

טלפון: 972-4-6647974+ (פנימי 57174)

אימייל:  jfeinberg@univ.haifa.ac.il , joshua@physics.technion.ac.il

השכלה אקדמית:

טכניון (D.Sc. 1993)

מחקר:

תחום המחקר העיקרי שלי עוסק בשיטות לא הפרעתיות לפתרון תורות שדה קוונטיות, ובתורת המטריצות האקראיות, והשימושים שלהן לפתרון בעיות בפיזיקה של חלקיקים יסודיים בפיזיקה ובפיזיקה של חומר מעובה. בנוסף, אני מתעניין במספר בעיות בפיזיקה מתימטית. 

פרסומים:

Google Scholar,  Inspire,  Arxiv